DADES REPETIDES A TOTS ELS MITJANS (que no aporten res de nou) actualitzat: 15/10/09
NOTÍCIES IMPRECISES i/o RUMORS QUE NO ES PODEN VERIFICAR actualitzat: 01/03/10
FOTOGRAFIES CUTREMENT ESCANEJADES i/o CAPTURADES (de dubtosa legalitat) actualitzat: 03/03/10

ALGUNS VÍDEOS i ALGUNES MUSIQUETES D'ALLÒ MÉS REPETITIUS actualitzat: 13/03/10

INTERMEDI
TRIVIA TOTALMENT INNECESSARI i BANAL actualitzat: 30/03/10
CRÍTIQUES GLORIOSES (els crítics malignes han estat llençats amb la catapulta) actualitzat: 21/11/09
UN PARELL O TRES O QUATRE UNS QUANTS LINKS D'INTERNET actualitzat: 04/02/10
ENTREVISTES i COMENTARIS LINKATS i/o TRANSCRITS AMB PRESSA actualitzat: 08/03/10
QUEIXES INÚTILS QUE NINGÚ NO FARÀ CAS actualitzat: 16/11/09
 
- aquest mini web no té res a veure amb el web oficial spamalotelmusical -

teatre menú principal

© La pàgina d'en Jordi Bosch